radio Torsdag 21. September 2017

Vil du være med å bygge opp et medie- og litteraturhus for og med ungdom?

Frist: 01.10.2017

Vi leter etter en engasjert prosjektmedarbeider som har et stort hjerte for ungdom.

Ungdommens medie- og litteraturhus er en ny satsning ved avdelingen. Vi er i etableringsfasen av tilbudet. Som prosjektmedarbeider vil du ha faglig ansvar for tilbudets medierelaterte innhold og aktiviteter. Du bil jobbe tett med kulturansvarlig ved Agenda X, samt prosjektmedarbeider med litteraturfaglig ansvar. Vi er veldig interessert i å høre om hvilke erfaringer, ideer og visjoner du har for utviklingen av tilbudet.

Din jobb vil gå ut på å skape et trygt og inkluderende fellesskap der ungdom får mulighet til å sette dagsorden på egne premisser. Ditt mål skal være å gjøre ungdom i stand til å bruke sine stemmer og kreativitet gjennom ulike typer bilde-, lyd- og tekstbaserte uttrykksformer.

Arbeidsoppgavene dine vil bestå av:

–          Tilrettelegging av prosjektets medierelaterte aktiviteter med utgangspunkt i unges behov og interesser

–          Oppfølging av ungdom i samarbeid med andre ansatte ved avdelingen og eventuelle offentlige instanser

–          Ha tett dialog og samarbeid med kulturansvarlig ved Agenda X, samt prosjektmedarbeider med litteraturfaglig ansvar

–          Rekruttering

–          Produksjon

–          Skape plattformer for fremvisning av ungdommenes arbeid

–          Synliggjøre tilbudet i sosiale medier

–          Rapportere om aktiviteter

–          Bidra til å sikre økonomisk tilskudd til videreføring av prosjektet

Vi krever at du har:

–          Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå eller tilsvarende

–          Erfaring fra medie- eller kulturfeltet

 

For å klare jobben bør du i tillegg ha:

–          Erfaring fra arbeid med barn og ungdom

–          Teknisk kompetanse innen film, foto og/eller lyd

–          God tekstkompetanse (særlig medietekst)

–          Et nettverk i medie- og/eller kulturbransjen

–          Interesse for litteratur

 

Vi ønsker deg som har flere av disse egenskapene:

–          Oppriktig engasjert for ungdom og unges medvirkning

–          En trygg og tydelig voksenperson som er oppmerksom på unges behov

–          God på relasjonsbygging

–          God til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn

–          Strukturert, tålmodig og løsningsorientert

–          God på å sjonglere flere oppgaver

–          Opptatt av godt samarbeid

–          Gode gjennomføringsevner

–          Ambisiøs

–          Samfunnsengasjert

 

Som en del av Agenda X-teamet får du:

–          en sentrumsnær arbeidsplass

–          kule kolleger

–          et engasjert antirasistisk og pedagogisk fagmiljø

–          mulighet til å bruke mye av din personlige bakgrunn og interesser i jobben

–          en stor rolle i avdelingens utvikling

–          mulighet til å bygge opp et nytt og unikt tilbud til ungdom

–          mulighet til å bidra til en endring i samfunnet

–          mulighet til å utgjøre en positiv forskjell i unges liv

 

Fast stilling i 60%. Lønn fastsettes etter avtale. Foreløpig er prosjektet tildelt støtte for tre år. Ansettelse krever godkjent politiattest.

Om arbeidsgiveren

Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år. Siden 1998 har vi jobbet for gi ungdom muligheter, uansett bakgrunn. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, kulturlivet og i samfunnet.

Tiltredelse: 01.11.2017

Kommentarer

kommentarer