IMG_4475 kopi søndag 22. oktober 2017

Vil du være ansvarlig for Åpent Hus ved Agenda X? (40% deltidsstilling)

Vi leter etter en engasjert ungdomsarbeider som har lyst til å være ansvarlig for Åpent Hus-tilbudet ved Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter.

Stillingen er 40%, deltid. 

Frist: 25.10.2017

Åpent Hus er en trygg, inkluderende og myndiggjørende møteplass med lav terskel for deltakelse for ungdom mellom 13 og 26 år. Huset er åpent to ettermiddager i uka fra kl. 16.00 til 20.00, samt i høst-, vinter-, og påskeferier. Unge og voksne frivillige bidrar i gjennomføringen av Åpent Hus sine aktiviteter.

Som ansvarlig for Åpent Hus vil du jobbe for å forebygge utenforskap, marginalisering og diskriminering av og blant ungdom. Du vil tilrettelegge for unges mestringsopplevelse, positiv identitetsutvikling og tilhørighet. I tillegg vil du skape muligheter for kompetanseutvikling på unges premisser. Dette skal du gjøre gjennom kreative, sosiale og fysiske aktiviteter og arrangementer.

Agenda X er en avdeling i vekst, og vi er veldig interessert i å høre om hvilke erfaringer og ambisjoner du har, og hvordan du kan bidra til å styrke og utvikle vårt arbeid med ungdom.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå i å:

 •           Tilrettelegge for Åpent Hus og ferieaktiviteter
 •           Samkjøre frivillige under Åpent Hus-kvelder
 •           Tilrettelegge for Åpen Scene som en integrert del av Åpent Hus én gang i måneden i samarbeid med kulturansvarlig og studioansvarlig
 •           Følge opp ungdom i samarbeid med andre ansatte ved avdelingen og eventuelle offentlige instanser
 •           Muliggjøre nye aktiviteter på initiativ fra ungdom
 •           Ha tett samarbeid og dialog med øvrige ansatte ved avdelingen

Vi krever at du har:

 •           erfaring fra ungdomsarbeid

For å klare jobben bør du:

 •           ha utdannelse innen barne- og ungdomsarbeid, pedagogikk, sosialfag eller liknende
 •           ha erfaring med organisering av arrangementer og/eller aktiviteter for og med ungdom
 •           være kjent med ulike ungdomsmiljøer

Vi ønsker deg som har flere av disse egenskapene:

 •           En trygg og tydelig voksenperson som er oppmerksom på unges behov
 •           Oppriktig engasjert for ungdom og unges medvirkning
 •           God på relasjonsbygging
 •           God til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn
 •           Strukturert, tålmodig og fleksibel
 •           Kreativ
 •           Løsningsorientert
 •           Gode samarbeidsevner
 •           Kritisk og helhetstenkende

Vi oppfordrer menn til å søke!

Som en del av Agenda X-teamet får du:

 •           en sentrumsnær arbeidsplass
 •           kule kolleger
 •           et engasjert antirasistisk og pedagogisk fagmiljø
 •           mulighet til å bruke mye av din personlige bakgrunn og interesser i jobben
 •           en stor rolle i avdelingens utvikling
 •           muligheten til å utgjøre en positiv forskjell i unges liv

Fast 40% stilling, og lønn etter relevant utdannelse og/eller erfaring. Tiltaket er foreløpig finansiert ut februar og det søkes om midler til varig drift. Ansettelse krever godkjent politiattest.

Om arbeidsgiveren

Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt samfunn. Siden 1998 har vi jobbet for å gi ungdom muligheter, uansett bakgrunn. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn, der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, kulturlivet og i samfunnet. Vårt tilbud er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, rettferdighet og inkludering. Ung-til-ung-metoden og unges medvirkning har en sentral plass i vårt arbeid, i tillegg til myndiggjørende og ressursbyggende aktiviteter.

Kommentarer

kommentarer