unatildaX Mandag 23. Mars 2020

Ungdommen nå til daX

 

«Ungdommen nå til daX» presenterer 46 unge stemmer, som gjennom tekst, illustrasjoner og fotografier, gir et mangesidig bilde av oppvekst i Norge i dag.

Boka er et produkt av et lengre prosessorientert prosjekt i regi av Agenda X. Prosjektet har blant annet omfattet en rekke kurs innen tekst og illustrasjon, workshoprekke på sommerleir, utstillinger og fremføring av tekst på ulike kulturarrangementer. Resultatet består av nærmere 100 tekst- og bildebidrag produsert av unge i alderen 13 til 26 år. Bidragene dreier seg om oppvekst og ungdomstid, og tar for seg tematikk som identitet, utenforskap, rasisme, tradisjoner, forventningspress, mental helse, overgrep, kjønn, brudd, kjærlighet og festkultur. «Ungdommen nå til daX» rommer et vidt spenn av sjangre og kunstutrykk, som noveller, kronikker, dikt, sangtekster, illustrasjoner og fotografier.

Bidragsytere i Ungdommen nå til daX:
Tekst:
Erlend Jørgensen, HurD, Gael Maronko, Rahel Marta B, Chloè Bell Walker, Aslı Altunøz, Kamiran Fares, Hibaq Farah, Pongsit Eiklid Kiewboonchan, Zaheer Madad, Din fremtidige fastlege (21), Memoona Saleem, Jasmine Amalie, Matilde Huseby, Henrik Søberg, Axel Skoland, Karwan Assad, Elfie Izere, Eshtar S. Al, Liv Sørli, Isabell Nesbit, Regine Folkman Rossnes, Labeebah Ijaz, Qureshi, Hawa Janlo, Malcolm Evensen, Aidan Pilgrim, Hamid Shinwari, Sarah Natalia Andersson,

Illustrasjon og fotografi:
Annika Linn Verdal Homme, Salamatu Kamara, Neslihan Ramzi, Abirami Logendran, Torgrim Adnegard, Bianca Carlesi, Ingeborg
Eriksen, Jenny Cha, Leo T.D. Holmboe, Trine Loise Ween, Jefen Nilsen, Selma Helena Skaret Kielland, Vanessa Storøy Merine, Samir Madad, Fortune Ama Dion Ativi, Haris Kirun, Nayab Hussain, Filip Holte Olausen

Redaktør: Martine Næss Johansen
Design: Vanessa Storøy Merine
Prosjektleder: Marie Dahl Lund
Omslag: Samra Avdagić

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB Oslo kommune Enhet for mangfold og integrering – OXLO, Norsk Forfattersentrum, Kulturrådet og Kulturdepartementet

 

Kommentarer

kommentarer