Plakat - Ungdom Mot Hatprat - final Torsdag 12. Mars 2020

Ungdom mot hatprat

Plakat - Ungdom Mot Hatprat - final

 

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av opplevd identitet. Hatprat handler ofte om kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne.

Workshopen Ungdom Mot Hatprat er en arrangement for ungdommer med målet å styrke de unges egne stemmer mot hatprat, i lys av økende anmeldt hatkriminalitet i Oslo.

Gjennom 3 workshop dager skal deltagere lære følgende:
– Verktøy til å identifisere hatprat i samfunnet
– Bevisstgjøring rundt konsekvensene av hatprat
– Verktøy for å motvirke hatprat

Workshopen tar sikte på at ulike ungdomsmiljøer kommer sammen, samt bruken av kreative virkemilder som musikk, film, foto og dikt.

Arrangementet er gratis og åpent for Oslo ungdom mellom 15 – 23 år. Det serveres mat og drikke.

Workshopen er et tiltak i regi av SALTO kriminalitetsforebygging i Oslo, Uteseksjonen i Oslo, Agenda X, Stopp hatprat Fellesverket Oslo – Oslo Røde Kors, Ungdom Mot Narkotika UMN og Perspektiv – unge hjelper unge.

Kommentarer

kommentarer