samir politi Tirsdag 5. Juni 2018

Temakveld: Politikontroller og etnisk profilering

Er du ungdom og blir stoppet mye av politiet?

Har du blitt stoppet av politiet flere ganger uten god grunn, eller kjenner noen som har det? Har du følt at det har noe med hudfargen din å gjøre? 14. juni skal Agenda X ha en samling der du kan fortelle om det du har opplevd og lære om hvilke plikter og rettigheter du har når du blir stoppet av politiet. Hva har politiet lov til, og hva har de ikke lov til, hvordan er politiet påkrevd å gå fram, og hvordan bør ungdommene oppføre seg?

Agenda X og Antirasistisk Senter har startet et samarbeid med flere jurister som ønsker å ta tak i dette problemet. En av juristene vil stå for denne gjennomgangen. Juristene vil gjerne også snakke med ungdom om saker som bør følges opp, og om alle slags ideer og tanker om hvordan vi kan ta tak i dette problemet sammen.

Politiet nekter stort sett for å drive med etnisk profilering (å stoppe noen på grunn av hudfarge/antatt religion), selv om flere ungdommer sier de opplever dette. Noen ungdommer med ikke-etnisk norsk bakgrunn opplever å bli stoppet flere ganger hver måned, ifølge en rapport gjennomført av Antirasistisk Senter.

Vi håper at du kommer og gleder oss til å se deg!

Foto: Samir Madad

Kommentarer

kommentarer