Torsdag 27. Mai 2021

Stillingsutlysning – Kampanjekoordinator 2021

Kampanjekoordinator søkes

Agenda X og Jobb X ved Antirasistisk Senter søker en kampanjekoordinator for informasjonskampanjen Stem & Bestem! tilknyttet valget 2021. Tiltaket har til hensikt å øke valgdeltakelse blant unge stemmeberettigede som generelt har lav valgdeltakelse.

Kampanjen består av følgende elementer: ungdomsmedvirkning gjennom valgambassadører, et kurs innen demokratisk deltakelse, verksteder, en valgkampanje for sosiale medier, panelsamtale med politikere på Antirasistisk Senter, valgdag på Bjørnholt vgs med stand, politikerdebatt på Kuben vgs med stand samt mobilisering for stemmegivning på valgdagen.

Arbeidsoppgavene dine vil bestå i å:

 • –  følge opp ungdomsambassadører for å sikre god ungdomsmedvirkning
 • –  koordinere kurs og verksteder
 • –  sikre utvikling og spredning av en valgkampanje i sosiale medier
 • –  koordinere og booke politikere og andre relevante aktører til panelsamtale på AntirasistiskSenter
 • –  booke artister og andre relevante aktører til valgdag på Bjørnholt vgs og til politikerdebatt påKuben vgs
 • –  dialog med relevante samarbeidspartnere i kampanjen
 • –  Strategisk rekruttere opp mot kampanjens målgruppe
 • –  evaluere
 • –  skrive rapportSom kampanjekoordinator vil du ha tett dialog med rådgiver på Jobb X, og inngå i staben på Agenda X.Hva som skal til for å gjøre det som må gjøres:Vi krever at du har:
 • –  Erfaring fra ungdomsarbeid
 • –  Arbeidserfaring fra koordinering/ledelse av prosjekter/kampanjer
 • –  Nettverk i ulike ungdomsmiljøerFor å klare jobben bør du:
 • –  ha arbeidserfaring og god kjennskap til målgruppen for kampanjen
 • –  ha et stort nettverk
 • –  ha god kjennskap til det politiske systemet
 • –  arbeidserfaring med sosiale medierVi ser etter deg som
 • –  er selvdreven
 • –  er strukturert
 • –  er en trygg og tydelig voksenperson
 • –  har gode kommunikasjonsevner
 • –  har interkulturell kompetanse
 • –  er antirasist
 • –  personlig egnethet vil bli vektlagt

Engasjementet varer fra 20. mai til 1. oktober, og utgjør en 40% stilling. Lønn fastsetter vi etter relevant utdannelse og/eller erfaring og ansiennitet.

Skriv noen ord om deg selv og hvorfor vi bør velge nettopp deg til å koordinere kampanjen vår. Send det inn til oss på post@agendax.no. Merk e-posten «Jeg vil bli kampanjekoordinator»!

Hvis du har spørsmål kan du ringe avdelingsleder Sahar Hassani på tlf. 45 97 48 97, eller nestleder ved JobbX, Liban Khader Salad på tlf. 93 92 28 92.

Kommentarer

kommentarer