Fra Agenda X-revyen i 2017: Godt & blandet. Regine Folkmann Rossnes i forgrunnen f.v. Foto: Samir Madad Mandag 4. Juni 2018

Sats på fremtiden!

− Hvorfor kan ikke media og politikere fokusere mer på det som funker, spør Regine Folkman Rossnes.

«Livsfarlig ungdomsvold er underholdning for hundretusener». «Bortskjemt og kravstor ungdom». «Stadig vanskeligere for ungdom å få jobb». Disse overskriftene er ingen nyhet. Heller ingen motivasjonsfaktor. Ja, det finnes mye negativt blant ungdom. Men det gjør det blant godt voksne folk også.

Hvorfor kan ikke media og politikere fokusere mer på tiltakene som motiverer? At man ikke bare retter lyset på det negative blant ungdommer og ulike miljøer i Norge, men også det positive? Det kan og bidra til at ungdom og foreldre blir mer bevisste på hva som finnes av tilbud i nærmiljøet sitt.

Et sted for ungdom

Oslo er mye omdiskutert om å ikke prioritere ungdom. For eksempel Tøyenløftet og Stovner. Christian Tybring-Gjedde hadde en kronikk i NRK 06/05, der han blant annet skriver at det ikke er mangel på fritidsklubber. Han nevner Søndre-Nordstrand, som visstnok har seks ulike klubber. I mine øyne høres tilbudene gode ut. Hvorfor tilbys ikke dette ved andre bydeler? Han skriver også at det ikke er noe poeng å gjøre mer av det som ikke fungerer. Men har Tybring-Gjedde egentlig oppsøkt en ungdomsklubb?

Selv er jeg hyppig bruker av Agenda X, ungdomsavdelingen ved Antirasistisk Senter. Avdelingen er et gratistilbud for ungdom mellom 13-26 år, og er blitt en viktig arena i henhold til antirasisme og respekt. Høsten 2018 fyller avdelingen 20 år. På Agenda X er det rom for at ungdom kan møtes og utvikle seg. JobbX tilbyr å hjelpe ungdom med å skrive CV, jobbsøknader, eller å trene seg på intervju. Det er også opprettet et nytt medie- og litteraturtilbud med et eget ungdomsbibliotek. Her får ungdommene blant annet mulighet til å lage musikkvideoer, podcast, låne bøker, eller få hjelp med særemne. Et antologiprosjekt er også satt i sving. Dette for å fremme ungdommenes stemmer. At de får utviklet seg innen kreativ skriving med profesjonell hjelp. Det er et sted ungdom kan komme og bli tatt på alvor. Flere har sagt at de har oppdaget skjulte talentområder i seg, som de ikke visste de hadde.

Et tilbud om fellesskap

I april skrev Ali Al-Jabri i Si ;D et kritiserende innlegg om prioriteringen av et utsiktstårn på Stovner til 24 millioner kroner. Til dette innlegget, samt lignende kronikker som angår ungdom, har det kommet kommentarer fra folk som mener en ikke kan skylde på at ungdomsklubber og andre tilbud legges ned, for at det går galt med enkelte ungdommer. «Ungdommer må selv ta i et tak». Joda. Det er vel og bra å klare mye på egenhånd. Å gjennomføre videregående, eller å skaffe seg deltidsjobb i et trangt jobbmarked. Det står det stor respekt av å klare. Men jeg er ganske sikker på at de fleste ville tatt imot et gratistilbud som Agenda X på veien, dersom de hadde fått tilgang til det. Et tilbud om fellesskap, i stedet for å gå gatelangs uten mål, og risiko for å havne i dårlige miljøer. En plass der man kan få selvtillit, når man f.eks. føler at man ikke mestrer skolen.

Ja til flere ungdomsklubber

Det er klart at utdanning er viktig, men andre faktorer i livet spiller også en stor rolle for en god oppvekst. Det kan være snakk om enkle, hverdagslige ting en ikke tenker over at alle har. Ikke alle får varm middag hjemme. Å få venner på skolen er ingen selvfølge. Og ikke alle vokser opp med gode rollemodeller.

Det er mye snakk om hvor viktig ungdommen er – landets fremtid. Så sats på dem! Ja til flere ungdomsklubber! Ja til videreutvikling og fellesskap! La det bli lovfestet med minst én ungdomsklubb i hver bydel!

Regine Folkman Rossnes er en norsk scenekunstner, slampoet og tekstforfatter fra Oslo. Hun har blant annet deltatt på Miss Manillusion Got Talent 2017, og den første markeringen av #metoo i Norge. Høsten 2017 mottok hun stipend og skriveopphold ved Akershus Teater, via prosjektet ungTEKSTakershus. Til høsten blir skuespillet «Blottlagt» publisert i en bok med tekster fra denne satsningen. Ved Agenda X har Regine vært med på å lage revyen «Godt og blandet» i 2016-17, deltatt på en rekke workshops, og er nå aktiv som bidragsyter i antologiprosjektet.

Bildet er fra revyen på Agenda X med Regine i forgrunnen fra venstre og er tatt av Samir Madad.

Kommentarer

kommentarer