153009973_3699094930211204_4790076904030629958_n Torsdag 25. Mars 2021

Sammen mot rasisme

Hvordan kan vi sette en stopper for rasismen i Norge?

Raftostiftelsen, Den Nationale Scene og Dembra inviterer et knippe ressurspersoner til å snakke om erfaringer og strategier i møte med rasisme. Samtalen arrangeres i forbindelse med FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, og retter seg mot ungdom. Agenda X stiller som medarrangør og bidrar med et kunstnerisk innslag, gjennom vårt tverrfaglig kulturprosjekt, Agenda teXt.

Se direktesendingen på dns.no/sammenmotrasisme.

153009973_3699094930211204_4790076904030629958_n

Kommentarer

kommentarer