Agenda X

Agenda X er Antirasistisk Senters ungdomsavdeling for unge mellom 13 – 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø.

Siden 1998 har vi jobbet for at all ungdom skal ha like muligheter uansett bakgrunn. Vi kjemper mot rasisme og marginalisering, og for likeverd, likestilling og mangfold. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i eget liv, i samfunnsliv og i kulturlivet.

Arbeidet vårt er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, ekthet, inkludering, tillit og rettferdighet.

Gjennom ressursbyggende aktiviteter bevisstgjør vi ungdom om hvordan de kan bruke sin bakgrunn som en ressurs, og vi gir de muligheter til å kunne bli unge ledere med en stemme i samfunnet.

Noen av Agenda X sine aktiviteter inkluderer skriveverksteder, Åpent Hus, opplæring i lydstudio, jente- og guttegruppe, sommerleir, revy, og et eget medie- og litteraturhus for og med ungdom.

Agenda X bistår også ungdom, skoler og nærmiljø i håndtering av rasisme og diskriminering.