Samarbeidspartnere

Finansiell støtte

Agenda X finansieres gjennom flere ulike kilder. Vi mottar drifts- og prosjektstøtte fra stat, kommune og privat sektor.

 

I 2017 mottok Agenda X støtte fra:

Kulturrådet

Oslo kommune

Enhet for mangfold og Integrering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Boye Schlytters Legat

Byrådsavdeling for næring og eierskap

 

 

kulturraadet_sort_stor (1)

   Logo OXLO en by for alle, svart