cover_UngdommenNåTilDax_cmyk Onsdag 13. Mars 2019

Lanseres 23. mars, Deichmanske Grünerløkka

Antologilansering, Ungdommen nå til daX

Ungdommen nå til daX lanseres 23. mars Deichmanske Grünerløkka KL.16.00-19.00 Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter, presenterer 45 unge stemmer som sammen gir et nyansert og mangesidig bilde av oppvekst i Norge i dag. Gjennom noveller, lyrikk, kronikker, sangtekster, fotografier og illustrasjoner, utvider ungdommen ytringsrommet sitt. Boka viser unge mennesker som reagerer kreativt, kritisk og følelsesmessig på verden rundt dem.
Ungdommen nå til daX er resultatet av et ettårig prosessorientert arbeid. Antologien er en motstemme til den ofte stigmatiserende og negative fremstillingen av ungdom i media. Med utgivelsen ønsker Agenda X å normalisere mangfoldet i samfunnet og bryte ned fordommer mot ungdom.
 
-Vi vil at de som vokser opp i Norge i dag, skal kunne kjenne seg igjen i medie- og kulturbildet. Ungdommenes virkelighet, historier og perspektiver må synliggjøres, og danne et utgangspunkt for den offentlige debatten.
Dette kan ikke skje uten at ungdommene selv får komme til orde,» sier prosjektleder, Marie Dahl Lund.
 
Skribentene tar for seg tematikk som identitet, utenforskap, rasisme, tradisjoner, forventningspress, mental helse, overgrep, kjønn, brudd, kjærlighet og festkultur. Ungdom, enten de er fra øst eller vest, er selvsagt ingen homogen gruppe. De går på skole, de faller ut av skolen og de trives på skolen. De tar høyere utdanning, sitter på lesesalen og i fengsel. De er dine fremtidige leger og psykologer. De ruser seg, de fester, røyker mindre og er avholds.
De sitterforan skjermen, rapper, danser, spiller fotball, engasjerer seg politisk og driver dank. De bor i blokk, villa og sover i telt på Roskilde. De går gatelangs, reiser og stenger seg inne. De vil ut, de vil vekk, de er utenfor og fremmedgjort. De står ved veiskiller, finner sin vei, og noen har kanskje funnet sin plass. De definerer seg som norske, utlendinger og begge deler. De blir utsatt for rasisme, diskriminering, mobbing, press, overgrep, brudd, hat og kjærlighet. De er sinte, de elsker og de er ofte triste. De gir opp, og de ser håp. De ber, de kjemper og de vil forandre verden.
Bidragsyterne til denne utgivelsen er alt dette, og mye mer. Derfor er Ungdommen nå til daX en sammensatt utgivelse, der et tradisjonelt formspråk har måttet vike for å få plass til et mer komplekst portrett av dagens ungdomsgenerasjon.
 
Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Vårt formål er å bidra til et sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere i egne liv, i samfunnet og i kulturlivet. Vi jobber mot rasisme, diskriminering og marginalisering, og for likeverd, likestilling og mangfold. Agenda X ble i 1998 etablert som en respons på at mange unge med flerkulturell bakgrunn opplevde å bli stigmatisert i mediebildet. De ble blant annet fremstilt som gjengmedlemmer og kriminelle. Ungdommene hadde behov for en trygg møteplass der de kunne treffe andre med lignende erfaringer, og få anerkjennelse og støtte for utfordringer de opplevde i hverdagen. Agenda X ble dermed først opprettet som en trygg møteplass. I forlengelsen av dette, ble det igangsatt sosiale og kreative aktiviteter for å styrke de unges positive identitetsutvikling og kompetanse.
 

Kommentarer

kommentarer