IMG_4475 kopi Torsdag 21. September 2017

Har du lyst til å holde Åpent Hus for ungdom?

Frist: 01.10.2017

Vi leter etter en engasjert ungdomsarbeider som har lyst til å være ansvarlig for Åpent Hus-tilbudet ved Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter.

Åpent Hus er en trygg, inkluderende og myndiggjørende møteplass med lav terskel for deltakelse for ungdom mellom 13 og 26 år. Huset er åpent én ettermiddag i uka fra kl. 16.00 til 20.00, samt i høst-, vinter-, og påskeferier. Unge og voksne frivillige bidrar i gjennomføringen av Åpent Hus sine aktiviteter.

Som ansvarlig for Åpent Hus vil du jobbe for å forebygge utenforskap, marginalisering og diskriminering av og blant ungdom. Du vil tilrettelegge for unges mestringsopplevelse, positiv identitetsutvikling og tilhørighet. I tillegg vil du skape muligheter for kompetanseutvikling på unges premisser. Dette skal du gjøre gjennom kreative, sosiale og fysiske aktiviteter.

Agenda X er en avdeling i vekst, og vi er veldig interessert i å høre om hvilke erfaringer og ambisjoner du har, og hvordan du kan bidra til å styrke og utvikle vårt arbeid med ungdom.

 

Dine arbeidsoppgaver vil bestå i å:

–          Tilrettelegge for Åpent Hus og ferieaktiviteter

–          Samkjøre frivillige under Åpent Hus-kvelder

–          Tilrettelegge for Åpen Scene som en integrert del av Åpent Hus én gang i måneden i samarbeid med kulturansvarlig og studioansvarlig

–          Følge opp ungdom i samarbeid med andre ansatte ved avdelingen og eventuelle offentlige instanser

–          Muliggjøre nye aktiviteter på initiativ fra ungdom

–          Ha tett samarbeid og dialog med øvrige ansatte ved avdelingen

 

Vi krever at du har:

–          Erfaring fra ungdomsarbeid

 

For å klare jobben bør du:

–          ha utdannelse innen barne- og ungdomsarbeid, pedagogikk, sosialfag eller liknende

–          ha erfaring med organisering av arrangementer og/eller aktiviteter for og med ungdom

–          være kjent med ulike ungdomsmiljøer

 

Vi ønsker deg som har flere av disse egenskapene:

–          En trygg og tydelig voksenperson som er oppmerksom på unges behov

–          Oppriktig engasjert for ungdom og unges medvirkning

–          God på relasjonsbygging

–          God til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn

–          Strukturert, tålmodig og fleksibel

–          Ryddig

–          Løsningsorientert

–          Gode samarbeidsevner

–          Kritisk og helhetstenkende

 

Som en del av Agenda X-teamet får du:

–          en sentrumsnær arbeidsplass

–          kule kolleger

–          et engasjert antirasistisk og pedagogisk fagmiljø

–          mulighet til å bruke mye av din personlige bakgrunn og interesser i jobben

–          en stor rolle i avdelingens utvikling

–          muligheten til å utgjøre en positiv forskjell i unges liv

Vi oppfordrer menn til å søke!

Fast 25% stilling med mulighet for utvidelse, og lønn etter relevant utdannelse og/eller erfaring. Tiltaket er foreløpig finansiert ut februar og det søkes om midler til varig drift. Ansettelse krever godkjent politiattest.

Om arbeidsgiveren

Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt samfunn. Siden 1998 har vi jobbet for å gi ungdom muligheter, uansett bakgrunn. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn, der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, kulturlivet og i samfunnet. Vårt tilbud er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, rettferdighet og inkludering. Ung-til-ung-metoden og unges medvirkning har en sentral plass i vårt arbeid, i tillegg til myndiggjørende og ressursbyggende aktiviteter.

Tiltredelse: 01.11.2017

Kommentarer

kommentarer