21414764_10154926569125959_1406676700993963351_o Torsdag 8. Februar 2018

Du kan ikke gjøre alt, men du kan gjøre noe!

Bli frivillig på Agenda X Åpent Hus og utgjør en forskjell! Vi trenger deg meg hjerte og innsatsvilje for ungdom!

Når og hvor 

Tirsdager fra kl. 15.30 til 20.30 i våre lokaler i Storgata 25, Oslo.

Hva vi ønsker av deg som frivillig

  • at du gir alle ungdommer en varm velkomst når de kommer til Åpent Hus
  • at du er en tydelig, trygg og voksen rollemodell
  • at du bidrar til at ungdom føler seg sett, hørt, anerkjent og inkludert
  • at du gir ungdom sosiale og kreative utfordringer
  • at du aktiviserer ungdom i aktiviteter og prosjekter
  • at du har gode samtaler med ungdom
  • at du lager et varmt måltid innimellom
  • at du sørger for ro og orden

Åpent Hus 

Åpent Hus på Agenda X er en trygg, inkluderende og utviklende møteplass  for ungdom mellom 13 og 26 år. Hit kan ungdom komme for å treffe venner, få et varmt måltid, sosialisere med andre ungdommer, og delta i aktiviteter, prosjekter, workshops og temakvelder.

Som frivillig vil du bli en del av en Åpent Hus teamet på Agenda X. Din teamleder vil være Åpent Hus ansvarlig ved avdelingen, men du vil også få oppfølging fra avdelingsleder. Sammen med teamet skal du sørge for at alle ungdommene som kommer til huset får en hyggelig kveld, og at de føler seg trygge, inkludert og lyttet til. Du må kunne være en god rollemodell for ungdommene, og møte de med genuin interesse og åpenhet. Samtidig må du kunne ha et årvåkent blikk og tørre å sette tydelige krav og grenser.

Under Åpent Hus har alle i staben ansvar for hver sin arbeidsoppgave – registrering, matlaging samt igangsetting og styring av ulike typer aktiviteter med ungdommer. For å kunne gjennomføre arbeidet på en god måte bør du være initiativrik, strukturert, utadvendt og inkluderende. Du bør også kunne være en god samarbeidspartner for resten av staben slik at dere sammen kan forebygge konflikter og sørge for at Åpent Hus blir en trygg og hyggelig møteplass.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter deg som er en trygg og positiv rollemodell. Du er en god lytter som er lett å kommunisere med, tillitsvekkende og tålmodig. Du kan sette grenser og du trives i et hektisk og kreativt miljø. Du er ansvarsfull og klar for å ta i et tak. Du har fylt 20 år.

Frivillig engasjement krever godkjent politiattest.

Meld deg som frivillig! 

Send oss en e-post (post@agendax.no) med navn, telefonnummer og kort informasjon om hvordan du ønsker å bidra.

 

Om Agenda X

Agenda X er Antirasistisk Senters ungdomsavdeling for unge mellom 13 – 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø.

Siden 1998 har vi jobbet for at all ungdom skal ha like muligheter uansett bakgrunn. Vi kjemper mot rasisme og marginalisering, og for likeverd, likestilling og mangfold. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i eget liv, i samfunnsliv og i kulturlivet.

Arbeidet vårt er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, ekthet, inkludering, tillit og rettferdighet.

Gjennom ressursbyggende aktiviteter bevisstgjør vi ungdom om hvordan de kan bruke sin bakgrunn som en ressurs, og vi gir de muligheter til å kunne bli unge ledere med en stemme i samfunnet. Noen av Agenda X sine aktiviteter inkluderer skriveverksteder, Åpent Hus, opplæring i lydstudio, jente- og guttegruppe, sommerleir, revy, og et eget medie- og litteraturhus for og med ungdom.

Agenda X bistår også ungdom, skoler og nærmiljø i håndtering av rasisme og diskriminering.

Kommentarer

kommentarer