allesammen_stemogbestem Mandag 17. August 2015

#Derfor bør du stemme

Vi har spurt noen av ungdommene på Agenda X hvorfor de mener det er viktig å stemme og bruke stemmeretten sin.

Dette svarer de:

«En av de beste måtene å bli hørt på er jo å bruke den stemmeretten vi har. Hvis ikke skjer det ikke no forandring. Det er vi som er fremtiden og det er vi som har makt til å forandre VÅR hverdag.»
-Umal

 

«Det er viktig for flerkulturelle ungdommer å stemme fordi da kan de være med på å bestemme hvordan samfunnet bør være, man får også være med på å bestemme valg som som inkluderer seg selv»
-Dina

 

«Jeg mener man burde bruke stemmeretten sin, for å kunne delta i samfunnets funksjoner, forenkle eller glede hverdagen ved å få det man stemmer for»
-Samara

 

«Man bør stemme fordi det gjør at man automatisk må følge litt med i politikken».
-Iman

 

«Vi bør stemme for å føle at vi har en stemme.»
-Elma

 

«Det er viktig å bruke stemmeretten sin for å kunne være med å bestemme hvilken retning vårt samfunn skal ta»
-Ali

 

«Det er viktig å bruke stemmeretten sin hvis man ønsker en forandring, for forandring skjer bare hvis man stemmer»
-Natty

 

«Hvis man vil ta en aktiv del i samfunnet er det viktig å bruke stemmeretten sin»
-Soriana

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer