tellx

Studio Tell X

Agenda X har eget lydstudio med to forskjellige innspillingsrom. Dette er et tilbud for ungdom med eller uten erfaring til å komme og lære seg lydteknikk, beatproduksjon og låtskriving. Ta kontakt med oss dersom du er interessert!