Fredag 16. Juli 2021

Agenda X søker rådgiver/nestleder

Vi ser etter deg som har brennende engasjement og arbeidsvilje for antirasistisk ungdomsarbeid. Du ser viktigheten av administrativ tilrettelegging og du evner å jobbe helhetlig og langsiktig. Tverrfaglighet og koordinering av prosesser motiverer deg. Du har stor handlingskraft og får ting gjort.

Som rådgiver ved Agenda X skal du bidra i administrativ og faglig drift og utvikling av avdelingen. Du vil jobbe tett med avdelingsleder, og vil fungere som hennes stedfortreder. Det daglige arbeidet vil i stor grad bestå av koordinering. Det vil også være godt rom for prosjektutvikling og formidlingsarbeid. De gjennomgående faglige temaene vil være antirasisme, forebyggende ungdomsarbeid samt kunst og kultur. Noe kveldsarbeid kan forekomme, og jobb i noe av fellesferien må påregnes.

Agenda X og du skal samarbeide nært med resten av Antirasistisk Senter, innenfor Senterets nye femårsstrategi.

Stillingen er 80%.

Arbeidsoppgaver

 • Skriving av søknader og rapporter
 • Koordinering av personal og aktiviteter
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler
 • Koordinering av ferieaktiviteter og planlegging av Agenda X’ årlige sommerleir
 • Forefallende administrative oppgaver
 • Noe prosjektutvikling
 • Noe kursvirksomhet
 • Noe politisk påvirkning
 • Noe formidlingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad. Eventuell relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette
 • Solid arbeidserfaring med ungdom

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra søknad- og rapportskriving
 • Et nettverk i ulike ungdomsmiljøer og/eller et politisk nettverk
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med personalledelse
 • Erfaring med formidlingsarbeid
 • Gode dataferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi er setter deg som

 • Jobber selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Har svært god rolleforståelse
 • Er en trygg voksenperson og en god relasjonsbygger
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Klarer å holde hodet kaldt i hektiske perioder
 • Har god systemforståelse
 • Er antirasist og har interkulturell kompetanse

Vi tilbyr

 • En meningsfull arbeidshverdag
 • Mulighet til å utgjøre en forskjell for ungdom
 • Kort vei fra ide til realisering
 • Et kreativt, uformelt og ambisiøst kollegium
 • Et godt, engasjerende og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Agenda X og Antirasistisk Senter ønsker mangfold og representasjon. Vi håper derfor at alle som er kvalifiserte, søker på stillingen, uansett alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne, herkomst, religion, sosioøkonomisk status eller seksuell orientering.

Ønsket oppstart snarest.

Søknadsfrist: 8. august 2021. 

Send søknad og CV til post@agendax.no.

Spørsmål kan rettes til daglig leder, Sahar Hassani på epost sahar@agendax.no eller tlf. 45974897.

Om Agenda X

Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Siden 1998 har vi jobbet for å skape muligheter for og med ungdom. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn der alle ungdommer, uansett bakgrunn, er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, i samfunnslivet samt innen kunst- og kulturfeltet. Til grunn for arbeid vårt ligger prinsipper om antirasisme, rettferdige muligheter, ungdomsmedvirkning, frivillighet, ung-til-ung-metoden, empowerment, samt bygging og synliggjøring av positive rollemodeller. Arbeidet omfatter flere ulike sosiale og kunst- og kulturfaglige tiltak.