Onsdag 17. April 2019

Har du lyst til å holde Åpent Hus for ungdom?

Arbeidsgiver: Agenda X

Stillingstittel: Åpent Hus- ansvarlig, Agenda X.
Frist
02.05.2019
Varighet
Fast
Har du lyst til å holde Åpent Hus for ungdom?
Vi leter etter en engasjert ungdomsarbeider som har lyst til å være ansvarlig for Åpent Hus-tilbudet ved Agenda X, en av ungdomsavdelingene til Antirasistisk Senter.
Åpent Hus er en trygg, inkluderende og myndiggjørende møteplass med lav terskel for deltakelse for ungdom mellom 13 og 26 år.
Huset er åpent én ettermiddag i uka fra kl. 16.00 til 20.00, samt i høst-, vinter-, og påskeferier. Unge og voksne frivillige bidrar i gjennomføringen av Åpent Hus sine aktiviteter.
Som ansvarlig for Åpent Hus vil du jobbe for å forebygge utenforskap, marginalisering og diskriminering av, og blant, ungdom. Du vil tilrettelegge for unges mestringsopplevelse, positiv identitetsutvikling og tilhørighet.
I tillegg vil du skape muligheter for kompetanseutvikling på unges premisser, gjennom kreative, sosiale, og fysiske aktiviteter.
Dine arbeidsoppgaver vil bestå i å:

–         Tilrettelegge for Åpent Hus og ferieaktiviteter

–         Samkjøre frivillige under Åpent Hus-kvelder

–         Tilrettelegge for Åpen Scene som en integrert del av Åpent Hus én gang i måneden i samarbeid med kulturansvarlig og studioansvarlig

–         Følge opp ungdom i samarbeid med andre ansatte ved avdelingen og eventuelle offentlige instanser

–         Muliggjøre nye aktiviteter på initiativ fra ungdom

–         Ha tett samarbeid og dialog med øvrige ansatte ved avdelingen

Vi krever at du har:

–         Erfaring fra ungdomsarbeid

I tillegg er det ønskelig at du har:

–        Utdannelse innen barne- og ungdomsarbeid, pedagogikk, sosialfag eller liknende

–         Erfaring med organisering av arrangementer og/eller aktiviteter for og med ungdom

–        Kjennskap til ulike ungdomsmiljøer

Vi ønsker deg som har flere av disse egenskapene:

–         En trygg og tydelig voksenperson som er oppmerksom på unges behov

–         Oppriktig engasjert for ungdom og unges medvirkning

–         God på relasjonsbygging

–         God til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn

–         Strukturert, tålmodig og fleksibel

–         Ryddig

–         Løsningsorientert

–         Gode samarbeidsevner

–         Kritisk og helhetstenkende

Som en del av Agenda X-teamet får du:

–         En sentrumsnær arbeidsplass

–         Kule kolleger

–         Et engasjert antirasistisk og pedagogisk fagmiljø

–         Mulighet til å bruke mye av din personlige bakgrunn og interesser i jobben

–         En stor rolle i avdelingens utvikling

–         Muligheten til å utgjøre en positiv forskjell i unges liv

Vi oppfordrer menn til å søke!

Fast 40 % stilling med mulighet for utvidelse, og lønn etter relevant utdannelse og/eller erfaring. Ansettelse krever godkjent politiattest.

Søknad og CV sendes til: post@agendax.no

Om arbeidsgiveren

Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt samfunn. Siden 1998 har vi jobbet for å gi ungdom muligheter, uansett bakgrunn. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn, der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, kulturlivet og i samfunnet. Vårt tilbud er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, rettferdighet og inkludering. Ung-til-ung-metoden og unges medvirkning har en sentral plass i vårt arbeid, i tillegg til myndiggjørende og ressursbyggende aktiviteter.

Kommentarer

kommentarer